Türkkan, Katırcıoğlu'nun iddialarına belgelerle cevap verdi

June 1, 2020

Türkkan, Katırcıoğlu'nun iddialarına belgelerle cevap verdi.

 Avukat Yağmur Soysal tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Müvekkilimiz Türkkan Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş. hakkında Adalet ve Kalkınma Partisi üyesi Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu tarafından bir basın toplantısı ile yöneltilen ve Türk Ceza Kanunu uyarınca suç teşkil eden isnatlar nedeniyle bu açıklamanın yapılması gerekmiştir.

Anılan basın toplantısı ile müvekkilimiz Türkkan Yağ Sanayi ve Tic. A.Ş. ortakları tarafından tarafından 25 yıl önce Kocaeli Dilovası’nda kurulmuş olan yağ fabrikasının orman arazisi üzerinde olduğunu iddia ederek bir kısım uydurma ve gerçeğe aykırı belgeleri basına göstermiş ve ilgili kurum ve kuruluşların yetkililerinin gereğini yapacağını ifade etmiş ve Cumhuriyet Savcılarını göreve davet etmiştir.

Öncelikle belirtilmelidir ki müvekkil şirkete ait fabrika TAPULU olup; 8.032 m2 kısmı kapalı alan olmak üzere toplam 20.159 m2 araziden oluşmaktadır. Basın açıklamasında Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu tarafından gösterilen  “179 ada 1 parsel “ de bulunan 126.000 m2 yüzölçümlü tapu bilgisi müvekkil şirkete ait olmadığı gibi müvekkilin kullanımında da değildir ve bu iddialar tamamen gerçek dışıdır,asılsızdır.

Türkkan Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş'ye ait olan ve fabrikanın üzerinde bulunduğu tapu bilgileri şöyledir;

- Kocaeli ili, Dilovası İlçesi,Muallim-2 Mahallesinde kayıtlı *** ada 8 parsel 16.571m2 yüzölçümlü arsa tapuda "İdari Bina Depolama Tankları Ekstrasyon ve Pres Atölyesi Binası  ve Müştemilatı ve Arsası" olarak kayıtlıdır.

- Kocaeli ili, Dilovası İlçesi,Muallim-2 Mahallesinde kayıtlı *** ada 22 parsel 3.588m2 yüzölçümlü arsa tapuda "Depo Binası ve Arsası" olarak kayıtlıdır.

- Kocaeli ili, Dilovası İlçesi,Muallim-2 Mahallesinde kayıtlı *** ada 19 parsel 4.610m2 yüzölçümlü arsa tapuda arsa niteliğinde kayıtlıdır. (Üzerinde herhangi bir tesis bulunmamaktadır)

Radiye Sezer Katırcıoğlu'nun bu parsellerin "Orman" arazisi olduğuna dair iddiası gerçek dışıdır. Basın açıklamasında milletvekilinin gösterdiği ne olduğu anlaşılamayan görsellerin Türkkan Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile ilgisi yoktur.

Müvekkilin fabrikasının orman arazisi üzerinde bulunduğu iddiası tamamen gerçek dışıdır. Zira orman arazisi üzerinde kurulmuş bir fabrikanın 25 yıldır çalışıyor olması üstelik bu sürenin sadece son 8yıllık dönemindeözellikle bitkisel ham yağ sektörü ve de Ülkemiz hayvancılığının en önemli hammaddesi olan karma yem sektöründe dışa bağımlılığın fazlasıyla arttığı bir dönemde 321.000.000.-USD Net Ciroyapması, Ülkemize döviz kazandırması  (Bunun % 67 oranındaki kısmı yani 216.000.000.-USD kısmıdöviz geliri ve ihracattır; Ülkemizin Dış Ticaret Açığına son derece olumlu bir katkıdır, kalan kısmı Yurt İçi Satışlarıdır)  ve tüm bu faaliyetleri kapsamında 48.000.000.-TL Gümrük, KDV, ÖTV, SGK Primi, Kurumlar, Muhtasar Vergi ve Harç ödemeleri yani Kamu Yasal Yükümlülükleri ödemeleri gerçekleştirmesi ve halihazırda Dilovası'nda yüzlerce kişiye ve onların da bakmakla yükümlü olduğu ailelerine istihdam sağlıyor olması düşünülemezdi.

25 sene önce fabrikanın inşası sırasında kadastro çalışmaları devam ettiği için, toplam alanı 20.159 m2 olan fabrika alanı yanlış tespit edilmiş, bu nedenle yağ tanklarının bir kısmının fabrika sınırı dışına ve orman arazisi içine taştığı anlaşılarak Orman İdaresi Gebze Şefliği tarafından 2003 yılında şirkete kullanım izni verilerek 20 yıl süreli kira sözleşmesi ile imzalanmıştır.

Ancak 2010 yılında tek taraflı olarak Gebze Orman İşletme Şefliği tarafından feshedildiği anlaşılmıştır. 2019 Haziran ayında Kanun Yararına Bozma talebimize konu İstinaf Mahkemesi kararı ile 994 m2 alanın haksız işgal edildiğine karar verilmiştir. Takdir edilmelidir ki, 20.159 m2 fabrika alanında 994 m2 lik kısım, müvekkil için olmazsa olmaz bir alan değildir, fabrika alanında halihazırda 12.000 m2 boş alan bulunmaktadır, şayet kadastro sırasında yanlış tespit yapılmamış olsa idi, fabrika alanında inşa edilecek yağ tanklarının bulunduğu alandır. Ancak bu gün gelinen noktada, milletvekilinin bu açıklamalarının ardından üretimi engellemek amacıyla feshin üzerinden 10 yıl geçmişken konu tekrar gündeme getirilmiştir.     

Bu maddi gerçeklerin ardından belirtmek gerekir ki, Radiye Sezer Katırcıoğlu tarafından yapılan basın açıklaması ile Türk Ceza Kanunu ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca; İftira,Suç Uydurma ve Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanuna Muhalefet suçları milletvekilliği görevi kullanılarak, kamuoyu önünde  kanunda belirtilen nitelikli hali ile işlenmiştir.

Bu konuyla ilgili başvurular ve suç duyuruları yapılacak, müvekkil şirketin uğradığı ticari itibar kaybına bağlı tazminat davaları açılarak adaletin tecellisi sağlanacaktır.

Müvekkil şirkete ait tapu bilgilerinin bir kısmı kişisel verilerin korunması maksadıyla gizlenmiştir. İlgili kurumlar tarafından talep edildiği takdirde tüm bilgiler resmi kurumlarla paylaşılacaktır.

Gerçeğe aykırı beyanlarla ülkemizin en önemli bitkisel yağ ve yem sanayi kuruluşlarından birinin karalamaya çalışılmasına, kamuoyunu yanlış bilgilendirmeye tevessül edilmesine rağmen; çeyrek asırdır, ülke gayrisafi milli hasılasına üreterek, dış ticaret hacmine ülkemize döviz kazandırarak, kamu gelirlerine vergi, sigorta primi, harç ödeyerek, İstihdam Artışına yüzlerce kişiye iş sağlayarak son derece ciddi olumlu katkılar sağlayan müvekkilimiz ülke ekonomisine katkı sunmaya devam edecektir."

Kamuoyuna saygı ile arz ederiz.

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Bölgenin Güçlü Sesi

  • Facebook Social Icon
  • Google+ Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Instagram Social Icon

koKOCAELİ TARAFSIZ